کارت خوان سیار

بدینوسیله به اطلاع می رساند در سفارش های تلفنی خود می توانید از ما بخواهید برایتان دستگاه POS سیار بفرستیم تا با کارت بانکی خود هنگام تحویل سفارشتان وجه سفارش را بپردازید.